Over mij

In mijn opleiding aan de Universiteit voor Humanistiek heb ik mij gericht op geestelijke of existentiële begeleiding. Kort gezegd gaat dit over mensen, over mens-zijn, over het leven, over hoe we als mens in het leven staan, over wat voor ons van waarde is en hoe wij in ons bestaan geraakt kunnen worden.

Ik heb altijd gezongen, met veel vreugde en ook vaak met veel ongemak en grote onzekerheid. Op een bepaald moment werd ik me bewust hoeveel er in mij gebeurt wanneer ik zing, hoeveel ik daarin voel, beleef, ontdek. Zingen gaat over mij, over wie ik in wezen ben, over hoe ik in het leven sta. Ik kreeg het vermoeden dat zingen en ons mens-zijn op een dieper niveau iets met elkaar te maken hebben dan een eerste blik doet vermoeden.

Dit heeft ertoe geleid dat ik mijn afstudeerscriptie voor de Universiteit voor Humanistiek heb geschreven over ‘Zingen en zorg voor de ziel’. Vervolgens heb ik bij Jan Kortie de opleiding tot stembevrijder ‘Ode an die Freude’ gevolgd.

Ik werk als humanistisch geestelijk verzorger in de ouderenzorg en als zelfstandig werkend stembevrijder. In beide hoedanigheden wil ik een ruimte bieden aan mensen om tot zichzelf te komen. Een plaats waar een ieder zichzelf in vrijheid kan beleven, waar iemand kan ervaren ‘dit is wie ik ben’.

Reacties zijn gesloten.